0 (533) 651 09 66

 İsmet İnönü Mah. 720 Sk. No:16 İsk.

drserif71@gmail.com

/profdrserifyilmaz

GASTROENTOLOJİ

Gastroenteroloji, gastrointestinal kanal (yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar), karaciğer, safra kesesi, safra yolları ve pankreas işlevleri ve hastalıkları konusunda özelleşmiş bilim alanıdır. Bu konularda uzmanlaşmış kişilere de Gastroenterolog denir. Karaciğer hastalıklarını kapsayan Hepatoloji deyimi rutin uygulamada bu başlık içinde yer almaktadır. Gastroenterologlar diğer sindirim sistemi ile ilişkili şikâyet ve hastalıkların tanı ve tedavisinde uzmanlaşmış hekimlerdir. Yine üst endoskopi, kolonoskopi ve ERCP gibi işlemler konusunda en yetkin hekim grubu gastroenterologlardır. Bu konular ve işlemler için ehil uzmanlık alanını oluştururlar. Bu hastalıkların takip edilmesi ve endoskopik girişimlerin gastroenterologlar tarafından yapılması daha başarılı sonuçlar doğurur.

 

Yani Gastroenterologlar bu şikâyetlerin çözümü, doğru tanı konulması, işlemlerin sorunsuz sonuçlanması, daha az hastanede yatış süresinin sağlanması konusunda daha başarılıdırlar. Bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı (İntaniye) Hepatit tedavi ederken, konu hepatitin terminal sorunu olan karaciğer sirozu veya kanseri olduğunda devre dışı kalır, takibi sürdüremez. Bunun yanında Gastroenterologlar, kısa süreli eğitim programlarıyla endoskopik işlemler yapma yetkisi kazanan diğer bilim dallarına göre çok daha uzun eğitim süresi ve tecrübesinden geçerek tartışmasız olarak konuyu daha doğru ve daha az sorunla yönetirler. Gastroenterolog olmak için tıp fakültesi ile beraber en az 13 sene eğitim almak gerekir. Altı yıl süren tıp fakültesi eğitimi sonrası, tıpta uzmanlık sınavına girerek en az 4 yıl dâhiliye asistanlığı sonrasında İç hastalıkları uzmanı olan gastroenterologlar 3 yıl süreyle daha gastroenteroloji eğitimi alırlar. Bu arada uzun süre boyunca üst ve alt endoskopi ile ERCP gibi girişimsel işlemler konusunda eğitim alırlar.

 

Bu uzun eğitim süreci sonunda sıklıkla diğer hekimlerin belli hastalıklar konusunda danıştığı ve zor hastaları yönlendirdiği hekimler olarak çalışırlar. Gastroenteroloji bilim dalının ilgi alanları: Karın ağrısı, Şişkinlik, Kabızlık, Hazımsızlık, İshal, Bulantı, Kusma, Ağıza acı su gelmesi, Göğüs arkasında yanma hissi (reflü), Midede yanma hissi,Gastrit, Mide ülserleri, Onikiparmak bağırsağı ülserleri, Yemek borusu ve Midede yabancı cisim, Mide kanamaları, Bağırsak kanamaları, Özel bağırsak hastalıkları (Divertiküller, Ülseratif kolit, Crohn hastalığı gibi), Sindirim sisteminde Polipler (kalın bağırsak, mide, ince bağırsak, yemek borusu), Basur (Hemoroidler), Hepatitler (Hepatit A, B, C, D), Karaciğer sirozu, Sarılık, Safra yollarında taşlar, Besin alerjileri ve besinlere duyarlılık (Çölyak hastalığı, Laktoz intoleransı vs.), Pankreas iltihabı (pankreatit), Kanserler (yemek borusu, mide, bağırsak, karaciğer, safra yolları ve pankreas kanserleri), Bağırsak kanseri için tarama ve bağırlarda polipler, Açıklanamayan kilo kaybı, Kansızlık. Özetle belirtmek gerekirse yukarıda sıralanan şikâyet örgüsüne sahip bireylerin konuyla kısmen ilgilenen diğer bilim dallarına başvurmak yerine işin asıl ehli olan ve ülkede sayıları çok az olan Gastroenteroloji uzmanlarına yönelmeleri daha bilimsel ve daha sağlıklı olacaktır. Unutulmamalıdır ki bilimde sanat, ilgili alanda derinlikle sabittir.