Prof. Dr. ŞERİF YILMAZ

Türkiye’nin medeniyetler mozaiği olan Hatay ilinin İskenderun ilçesinde 1971 yılında doğdum. Çocukluk yıllarının büyüleyici heyecanlarından sonra okul hayatım başladı. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İskenderun’da tamamladım. İngilizce hazırlık sınıfının ardından, klasik tıp eğitimimi 1995 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayarak Tıp Doktoru oldum. Hemen ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak dört yıl çalıştım. Aralık 2001 tarihinde İç Hastalıkları Uzmanı oldum. Mayıs 2004 tarihinde Gastroenteroloji yan dal ihtisasını tamamladım. Aynı yıl Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından ilk kez düzenlenen ve bilim dalında yeterliliği test eden ‘’Gastroenteroloji Board (Yeterlilik) Sınavı’nı başarıyla geçtim. Kasım 2004 tarihinde İç Hastalıkları Anabilim Dalında ‘Yardımcı Doçent’ kadrosuna atandım ve öğretim üyesi olarak göreve başladım. Üniversite Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu üyeliği ile Etik Kurul üyeliği yaptım. 2007 yılı sonunda İstanbul Üniversitesi, Çapa Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilen sınavla İç Hastalıkları (Gastroenteroloji) Doçenti oldum.

Bir süre Özel Hastanelerde İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji uzmanı olarak görev aldım. Zaman içinde uluslararası dergilerde yayınlanan yaklaşık 30 (ikisi ödüllü), ulusal dergilerde yayınlanan 60 kadar bilimsel çalışma ve 10 kadar proje ile 76 bildiri çalışması gerçekleştirdim. 2012 yılında ‘Her Yönüyle SİROZ’ adlı akademik kitabı yazıp (editör ve yazar) ülkemiz bilim dünyasına sunma şansım oldu. Bu kitabın ikinci güncel baskısını da 2021 yılında tamamladım.

2017 yılından beri Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik bölümünde öğretim üyeliğimi sürdürmekteyim. 2018 yılında aynı üniversitede ‘’Profesör’’ kadrosuna atandım. Son 2 yıldır teknolojik donanımı yüksek bir özel muayenehanede meslek hayatımı devam ettiriyorum.

Tıpta Uzmanlık (İç Hastalıkları) Tezi Başlığı: Helicobacter pylori ile Atrofik Gastrit, Otoimmünite ve İntestinal Metaplazi Arasındaki İlişki (2001). Yan Dal (Gastroenteroloji) Uzmanlık Tezi Başlığı: Güneydoğu Anadolu’da İrritabl Barsak Sendromunun Epidemiyolojik Özellikleri: Tabakalı-Randomize Toplum Bazlı Bir Çalışma (2004).

Türk Tabipler Odası, Türk Gastroenteroloji Derneği, Viral Hepatitle Savaşım Derneği, Karaciğer Araştırmaları Derneği ve İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Derneği’ne üyeyim. Bildiğim yabancı dil İngilizcedir.

BİLİMSEL ESERLERİM

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Dursun M, Yaldiz M, Isikdogan A, Yilmaz G, Canoruc F, Ormeci N, Yilmaz S. Primary squamous cell carcinoma of the stomach: a case report and review of the literature. Eur J Gastroenterol Hepatol. Mar;15(3):329-30 (2003)

A2.Dursun M, Caliskan M, Canoruc F, Aluclu U, Canoruc N, Tuzcu A, Yilmaz S, Isikdogan A, Ertem M. The efficacy of flumazenil in subclinical to mild hepatic encephalopathic ambulatory patients.Swiss Med Wkly, 133(7-8), 118-23, (2003)

A3.Dursun M,Yılmaz S, Yükselen V, Kılınç N, Canoruç F, Tuzcu A. Evaluation of Optimal Gastric Mucosal Biopsy Site and Number for Identification of Helicobacter pylori, Gastric Atrophy and Intestinal Metaplasia. Hepato-Gastroenterology Nov-Dec;51(60):1732-5 (2004).

A4. Dursun M, Ayyildiz O, Yilmaz S, Bilici A.An unusual presentation of primary amyloidosis: Hepatic  subcapsular hematoma without frank hepatic or splenic rupture. Saudi Med J Oct;25(10)478-81 (2004).

A5.Dursun M, Özekinci T, Ertem M, Saka G, Yilmaz S, Canoruc F, Çelenk S, Çelik M, Paşa S, Aydın K. Prevalence of Hepatitis C in Adults in The Southeastern Region of Anatolia: A community-based study. Hepatol Res. Jun;29(2):75-80 (2004)

A6. Dursun M,Yılmaz S, Yükselen V, Canoruç F, Tuzcu A. Analysis of 1242 cases with upper gastrointestinal system bleeding in Southeastern Turkey: A different etiologic spectrum. Hepato-Gastroenterology Sep-Oct;52(65):1456-8 (2005)

A7. Yilmaz S, Dursun M, Ertem M,Canoruc F, Turhanoğlu A. The Epidemiological Aspects Of Irritable Bowel Syndrome In Southeastern Anatolia: A Stratified Randomized Community-Based Study. Int J Clin Pract. Mar;59(3):361-9 (2005)

A8. Mehmet Dursun, Melikşah Ertem, SerifYilmaz, Günay Saka, Tuncer Özekinci, Zeynep Simsek. Prevalence of Hepatitis B infection in Southeastern region of Turkey: Comparison of risk factors for HBV infection in rural and urban areas. Jpn J Infect Dis. Feb;58(1):15-9 (2005)

A9.Yilmaz S, Dursun M, Canoruc F, Bayan K, Karabulut A, Akay H. A severe (type II) hepatopulmonary syndrome in a patient with idiopathic portal hypertension and treatment with paroxetine.Neth J Med. Dec;63(11):448-52. (2005)

A10. Danis R, Ozmen S, Yilmaz S, Yazanel O.Adult Nephrotic Syndrome in Spontaneous Bacterial Peritonitis. Hong Kong J Nephrol October 7 (2), 1-2 (2005)

A11: Yilmaz S, Dursun M, Canoruc F. A patient with gastric carcinoid tumor: Treatment and surveillance options. Turk J Gastroenterol. Sep;16(3):180-181 (2005)

A12. Ozmen S, Dursun M, Yilmaz S. Spontaneous bacterial peritonitis: pathogenesis, diagnosis, and management. Acta Gastroenterol Belg. Jul-Sep;69(3):276-82. (2006)

A13.Yilmaz S, Bayan K, Tuzun Y, Batun S, Altintas A. A comprehensive analysis of 12 thrombophilic mutations and related parameters in patients with inflammatory bowel disease: data from Turkey. J Thromb Thrombolysis. Dec;22(3):205-212. (2006)

A14. Yilmaz S, Bayan K, Tuzun Y, Dursun M, Canoruc F. A head to head comparison of oral vs intravenous omeprazole for patients with bleeding peptic ulcers with a clean base, flat spots and adherent clots.World J Gastroenterol. Dec 28;12(48):7837-43. (2006)

A15. Yilmaz S, Dursun M, Canoruc F, Bayan K, Buyukbayram H. Upper gastrointestinal bleeding caused by small-cell lung cancer: a case report.Dig Dis Sci. Apr;51(4):788-90. (2006)

A16: Yilmaz S, Dursun M, Canoruc F, Kidir V, Bestas R. Fenofibrate treatment in two adults with Crigler-Najjar syndrome type II. Turk J Gastroenterol. Mar;17(1):62-65 (2006)

A17: Kilic M, Bayan K, Yilmaz S, Tuzun Y, Dursun M, Canoruc F. Changes in pulse oximetry levels and factors affecting oxygen saturation during routine upper gastrointestinal endoscopy with or without sedation. Turk J Gastroenterol. Dec;17(4):279-282 (2006)

A18. Yilmaz S,Bayan K, Tüzün Y, Dursun M, Kaplan A, Ozmen S, Canoruç F, Akkuş Z. Replacement of hystological findings: serum hyaluronic acid for fibrosis, high-sensitive C-reactive protein for necroinflamation in chronic viral hepatitis.Int J Clin Pract. Mar;61(3):438-43. (2007)

A19.Yilmaz S, Bayan K, Dursun M, Canoruc F, Pasa S, Saka G. Long-term conventional interferon alpha in combination with lamivudine for chronic hepatitis B: data from Turkey. Hepato-Gastroenterology Dec;54(80):2348-52 (2007)

A20. Yilmaz S, Bayan K, Dursun M, Canoruc F, Kilinc N, Tuzun Y, Danis R, Ertem M.Does Adding Misoprostol to Standard Intravenous Proton Pump Inhibitor ProtocolImprove the Outcome of Aspirin/NSAID-Induced Upper Gastrointestinal Bleeding? :A Randomized Prospective Study.Dig Dis Sci. Jan;52(1):110-118. (2007)

A21. Gedik M, Ozekinci T, Ozbek E, Atmaca S, Yilmaz S. Lack of correlation between CRP and hepatitis B viral load in serum of patients with chronic HBV. J Infect. Feb;54(2):204. Epub 2006 Jun 15. (2007)

A22. Kadim Bayan, Şerif Yılmaz, Yekta Tuzun, Yaşar Yıldırım. Epidemiological and clinical aspects of liver cirrhosis in adult patients living in Southeastern Anatolia: Leading role of HBV in 505 cases.  Hepato-Gastroenterology Dec;54(80):2198-202 (2007)

A23.Ozmen S, Dursun M, Yilmaz S, Ozmen CA, Canoruc F.Randomized, comparative study of cefotaxime 2 versus 4 grams in spontaneous bacterial peritonitis.Indian J Gastroenterol. Jan-Feb;26(1):48-9. (2007)

A24. Tuzun Y, Bayan K, Yilmaz S, Dursun M, Ozekinci T. The prevalence of primary and secondary Helicobacter pylori resistance to clarithromycin and probable contributing cofactors: Data from Southeastern Anatolia. Hepato-Gastroenterology Jan-Feb;55(81):289-93 (2008)

A25.Bayan K, Tüzün Y, Yilmaz S, Dursun M, Canoruc F.Clarifying the relationship between ABO/Rhesus blood group antigens and upper gastrointestinal bleeding.Dig Dis Sci. May;54(5):1029-34. (2009)

A26.Bayan K, Tüzün Y, Yilmaz S, Yilmaz G, Bilici A. Pyloric giant Brunner’s gland hamartoma as a cause of both duodenojejunal intussusception and obscure gastrointestinal bleeding.Turk J Gastroenterol. Mar;20(1):52-6. (2009)

A27. Tuzun Y, Celik Y, Bayan K, Yilmaz S, Dursun M, Canoruc F. Correlation of tumour markers in ascitic fluid and serum: are measurements of ascitic tumour markers a futile attempt? J Int Med Res. Jan-Feb;37(1):79-86. (2009)

A28. Tuzun Y, Yilmaz S, Dursun M, Canoruc F, Celik Y, Cil T, Boyraz T. How to increase the diagnostic value of malignancy-related ascites: discriminative ability of the ascitic tumour markers. J Int Med Res. Jan-Feb;37(1):87-95. (2009)

A29. Bayan K, Tüzün Y, Yilmaz S, Canoruc N, Dursun M. Analysis of inherited thrombophilic mutations and natural anticoagulant deficiency in patients with idiopathic portal hypertension. J Thromb Thrombolysis. Jul;28(1):57-62. (2009)

A30. Tözün N, Sezgin O, Gülşen M, Kacar S, Yenıce N, Yilmaz Ş, Hülagü S, Kantarçeken B, Yakaryilmaz F, Yurcı A, Serez KM, Bahçecıoğlu H, Bağci S. Safety of peginterferon alfa-2a (40KD) treatment in patients with chronic hepatitis B infection: an observational, multicenter, open label, non-interventional study in Turkish patients. Turk J Gastroenterol. 23(5):552-9. (2012)

A31. Burak Ülkümen, Şerif Yılmaz. A rare cause of respiratory distress and hemopytsis: Laryngeal leech infestation. Pak J;  Med Sci Vol.28 No.3 (2012)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. M. Dursun, M. Bahçeci, A. Tuzcu, Ş. Yılmaz. Insulin sensitivity, cell function and serum lipid levels in Helicobacter pylori positive, non-obese, young adult men.  (12.th Balkan Congress of Endocrinology. 30.th Pannhellenic Congress of Endocrinology and Metabolism. May 21-25, 2003. Thessaloniki Greece. Book of abstracts P73)

B2. Yilmaz S, Bayan K, Tuzun Y, Dursun M, Kaplan A, Ozmen S, Canoruc F, Akkus Z. Replacement of hystological findings: Serum hyaluronic acid for fibrosis, high sensitive C-reactive protein for necroinflamation in chronic viral hepatitis. 14 th United European Gastroenterology Week  2006, TUE-G-17.

B3.Yilmaz S, Bayan K, Dursun M, Canoruc F, Pasa S, Saka G. Long-term conventional interferon alpha in combination with lamivudine for chronic hepatitis B: data from Turkey.

14 th United European Gastroenterology Week  2006, MON-G-332.

B4. Yilmaz S, Bayan K, Dursun M, Canoruc F, Kilinc N, Tuzun Y, Danis R, Ertem M. Does Adding Misoprostol to Standard Intravenous Proton Pump Inhibitor Protocol

Improve the Outcome of Aspirin/NSAID-Induced Upper Gastrointestinal Bleeding? :A Randomized Prospective Study. 14 th United European Gastroenterology Week  2006, WED-G-25.

B5. Kale E, Yılmaz S, Bayan K, Dursun M, Kaplan A, Canoruc N. The distribution of Telomerase activity in patients with Helicobacter pylori-positive gastritis. 31 th FEBS Congress 24-29 June Abstracts OP-107 (2006)

YAZILAN ULUSAL KİTAPLAR & KİTAPLARDA BÖLÜMLER:

Kitap Adı: SİROZ

Editör: Prof. Dr. Şerif YILMAZ

Baskı: Hipokrat Yayıncılık, 2021, ISBN: 978-625-7399-00-5

KİTAPTA YAYIMLANMIŞ MAKALELERİ:

1. Karaciğer Anatomisi, Mikroskobik Yapı ve Fizyolojisi

2. Karaciğer Sirozunda Epidemiyoloji ve Korunma

3. Kronik Hepatit B Enfeksiyonu

4. Alkolik Karaciğer Hastalığı

5. Primer Sklerozan Kolanjit

6. Otoimmün Hepatit

7. Hemokromatozis

8. Karaciğer Hasarı İle Sonuçlanan Yenidoğan Metabolizma Bozuklukları

9. Galaktozemi

10. Glikojen Depo Hastalıkları

11. Kistik Fibrozis

12. İskemik Hepatit

13. Karaciğerin Granulomatoz Hastalıkları

14. Kriptojenik Siroz

15. Karaciğer Sirozunda Tanı

16. Karaciğer Sirozunda Tedavi ve Seyir

17. Karaciğer Sirozunda Kök Hücre Nakli

18. İdiyopatik Portal Hipertansiyon

D. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER :

D1. Tiftik N, Işıkakdoğan A, Ayyıldız A, Çalışkan M, Yaldız M, Yılmaz Ş, Müftüoğlu E.İdiyopatik Trombotik Trombositopenik Purpuralı İki Olgu. Dicle Tıp Dergisi 28 (1), 97-102 (2001)

D2: Dursun M, Yılmaz Ş, Canoruç F, Batum S, Kaplan A. Akut pankreatitli olgularımızın analizi. Dicle Tıp Dergisi, 28 (2), 19-27 (2001)

D3. Dursun M,Yılmaz Ş, Canoruç F, Canoruç N, Batun S. Assidik sıvı hücre sayımında otomatik yöntem yeterince güvenilir bir seçenek midir? Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 1(2), 105-108 (2002)

D4. Dursun M,Yılmaz Ş, Canoruç F, Işıkdoğan A, Kılınç N, Yükselen V, Satıcı Ö. Mide karsinomalarında anatomik lokalizasyon. Dicle Tıp Dergisi, 29 (1-2), 13-21 (2002)

D5.Dursun M, Karagöz A, Tuzcu A, Canoruç F, Yılmaz Ş, Canoruç N, Batun S, Turgut C. Karaciğer sirozunda lipid ve lipoprotein değişiklikleri. Türkiye Klinikleri Gastroenteohepatoloji Dergisi 14 (3), 133-138 (2003)

D6. Yılmaz Ş,Dursun M,Canoruç F, Yükselen V, Kılınç N. Relationship between Helicobacter pylori, atrophic gastritis, autoimmunity and intestinal metaplasia. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji 14 (3), 177-181 (2003)

D7. Kandiya S,Dursun M,Tuzcu A, Bahçeci M, Yılmaz Ş, Canoruç F. Diabetik gastroparezinin tanısında ultrasonografinin yeri. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2 (3), 106-109 (2003)

D8.Dursun M, Gül K, Yılmaz Ş, Canoruç F, Ayyıldız O, Değertekin H. Diyarbakır’da Kan Merkezlerine başvuran gönüllü kan vericilerinin HBsAg ve Anti-HCV pozitiflik oranları.Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2 (3), 130-133 (2003)

D9.Dursun M,Yilmaz S, Tuzcu A,Canoruc F, Bilici A. Blue rubber bleb nevus syndrome. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Dergisi 14 (3), 198-201 (2003)

D10. Dursun M,Yılmaz Ş, Canoruç F, Sarı Y. Eozinofilik gastroenterit: Assit ile başvuran bir vaka. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji Dergisi 14 (3), 195-197 (2003)

D11. Dursun M, Yılmaz Ş, Canoruç F, Acemoğlu H.Karaciğer sirozundaki artmış kolelitiyazis sıklığında hepatit B virüsünün rolu : vaka kontrollu  sonografik bir çalışma. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2 (3), 125-129 (2003)

D12. Dursun M, Karabulut M, Canoruç F, Yılmaz Ş, Yaldız M. The Frequency of Helicobacter pylori in Various Gastric Mucosal Appearances. Turk J Med Sci. 33: 307-310. (2003)

D13. Dursun M,Yilmaz Ş, Tuzcu A, Bahçeci M. Propylthiouracil-Induced Liver Cirrhosis. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism7 (2), 89-93 (2003)

D14. Dursun M, Karagöz A, Tuzcu A, Canoruç F, Yılmaz Ş, Canoruç N, Batun S, Turgut C. Karaciğer sirozunda lipid ve lipoprotein değişiklikleri. Türkiye Klinikleri Gastroenteohepatoloji Dergisi 14, 133-138 (2003)

D15: Tuzcu A, Bahçeci M, Dursun M, Yılmaz Ş, Tüzün Y.Prevalence of HBV and HCV Infection in Diabetic Patients in South East Region of Turkey. Diyabet Bilimi2 (3), (2004)

D16. Dursun M,Bahceci M, Tuzcu A, Yilmaz S,Canoruç  F. İnsulin sensitivity,   cell function and serum lipid levels in Helicobacter pylori positive, non-obese, young adult men. Turk J Med Sci 34, 103-107 (2004)

D17: Danış R, Bayan K, Yılmaz S, Altıntaş A, Keklikçi U. Behçet Hastalığı ve Helikobacter pylori. Dicle Tıp Dergisi 31 (1), 1-3 (2004)

D18: Danış R, Bayan K, Yılmaz Ş, Altıntaş A. Dicle üniversitesi hastanesi gastroenteroloji kliniğinin son on yıllık pankreas kanserli olguları. Dicle Tıp Dergisi 31 (1), 58-61 (2004)

D19: Ozmen Ş, Danış R, Altıntaş A, Bayan K, Yılmaz Ş. Spontan bakteriel peritonit hastalarda asit kültür sonuçları. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 4 (3), 154-157, (2005)

D20: Dursun M, Yılmaz Ş, Bayan K, Tüzün Y. Klatskin Tümörlü Bir Olguda ERCP İşlemi Sırasında Nadir Karşılaşılabilecek Bir Problem. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 4 (3), 143-144, (2005)

D21: Yılmaz Ş, Dursun M, Bayan K, Canoruç F, Aluçlu A, Ülkü R. Primer Krikofaringeal Disfonksiyonlu Bir Hasta Nedeniyle Orofaringeal Disfajide Ayırıcı Tanı. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 4 (3), 197-201, (2005)

D22:Yılmaz Ş, Dursun M, Bayan K. Wilson sirozlu bir hastada gastrik outlet stenoz: Çinko toksisitesi ?Akademik Gastroenteroloji Dergisi 4 (1), 1-2, (2005)

D23:Yılmaz Ş, Dursun M, Canoruç F, Tuzcu A, Akay H, Danış R, Parmaksız E.Hipertrigliseridemi Nedenli Akut Pankreatit Tedavisinde Heparin Ve İnsülin Rejimi Uygulanan Bir Olgu. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 4(2), 131-134, (2005)

D24: Yılmaz Ş, Bayan K, Dursun M, Canoruç F. Kronik ishalden, immün yetmezlik tanısına: İntestinal noduler lenfoid hiperplazinin eşlik ettiği bir common variable immün yetmezlik olgusu. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 4 (3), 193-196, (2005)

D25: Yılmaz Ş, Bayan K, Dursun M, Canoruç F. Kronik Delta Hepatitli Olgularımızda Uzun Süreli Yüksek Doz İnterferon Tedavisi Sonuçları. Viral Hepatit Dergisi 10 (2), 90-95, (2005)

D26: Mese S, Ozekinci T, Yilmaz S, Atmaca S, Arikan E.Investigation of autoantibody, anti-HCV and anti-HIV seropositivities in “anti-HBc alone” positive samples. Mikrobiyol Bul. Jul;40(3):269-74. Turkish. (2006)

D27: Yılmaz Ş, Bayan K, Altıntaş A, Dursun M, Canoruç F. İmmünkompetan Bir Erişkinde Akut Herpes Simplex Virüs Hepatiti.  Dicle Tıp Dergisi 33 (1), 42-44, (2006)

D28: Canoruç N, Canoruç F, Aslan Ç, Yılmaz Ş, Turgut C, Dursun M, Akkuş Z, Kale E. Karaciğer hastalıklarında (siroz veya hepatit) homosistein ve selenyum düzeyleri. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 5 (1), 26-30, (2006)

D29: Yılmaz Ş, Bayan K, Dursun M, Canoruç F. Benign Rekürrent İntrahepatik Kolestaz Tanılı Bir Olgu. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 26 (6), 707-710, (2006)

D30:Yılmaz Ş, Dursun M, Canoruç F, Bayan K, Işıkdoğan A, Kaplan M.A. Tiroid bezi metastazı gösteren pankreasın nöroendokrin tümörü tanılı bir olgu. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 26 (5), 584-588, (2006)

D31:Yılmaz Ş, Bayan K, Tüzün Y, Akın D, Çil T. İdiyopatik Portal Hipertansiyonlu On iki Hasta: Güneydoğu Anadolu’dan Veriler. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 5(3):157-162 ( 2006)

D32:Yılmaz Ş, Bayan K, Tüzün Y, Canoruç F. Kolonoskopik lezyonlar ve histopatolojik sonuçları: 322 hastanın değerlendirmesi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 5(3):184-187 (2006)

D33. Kadim Bayan, Yekta Tüzün, Güngör Ateş, Zafer Pekkolay, Şerif Yılmaz, Mehmet Dursun, Fikri Canoruç. Akut Pankreatitli olgularımız: Kılavuz önerilerinden ne kadar uzak? Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 7(1):18-23. (2008)

D34. Yekta Tüzün, Kadim Bayan, Abdullah Altıntaş, Timuçin Çil, Şerif Yılmaz, Mehmet Dursun. Alışılmadık Sebebi Bilinmyene Ateş Olgusu: Kikuchi-Fujimoto Hastalığı. Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi. 18(2):107-111 (2008)

D35.Yekta Tüzün, Mustafa Yakut, Mehmet Dursun, Kadim Bayan, Şerif Yılmaz, Sabri Batun, Bilge Devecioğlu. Kriptojenik ve HBV ilişkili sirozda HFE gen mutasyonları. Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 8 (2): 69-73. (2009)

D36. Naime Canoruç, Ebru Kale, Şerif Yılmaz, Kadim Bayan, Mehmet Dursun, Sabri Batun, Abdurrahman Kaplan.The distribution of telomerase activity in patients with Helicobacter pylori positive gastritis.Turk J Med Sci40(5): 745-750. (2010)

D37.Şerif Yılmaz.Azatioprin ilişkili akut pankreatit.Bir olgu sunumu.Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 11 (2): 87-89. (2012)

D38.Şerif Yılmaz.Gastrointestinal kanamalar Güncel yaklaşım.Makale. Ed: Doç. Dr. Yekta Tüzün. Klinik Tıp Bilimleri 5:2:1-7. (2017)

E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:

E1. Tiftik N, Işıkakdoğan A, Ayyıldız A, Çalışkan M, Yılmaz Ş, Müftüoğlu E.İki olgu nedeniyle İdiyopatik Trombotik Trombositopenik Purpura. 26. Ulusal Hematoloji Kongresi 31 Ekim-3 Kasım 1998, Ankara, P141, (1998)

E2. Yılmaz Ş,Dursun M,Canoruç F, Göral V, Kılınç N, Kara İ.H. Helicobacter pylori enfeksiyonu ile atrofik gastrit, otoimmunite ve intestinal metaplazi arasındaki ilişki. 18.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 25-30 Ekim, Antalya, Bildiriler, PB/57 (2001)

E3. Dursun M, Göral V, Kılınç N, Canoruç F, Yükselen V, Yılmaz Ş, Satıcı O. Mide adenokarsinomalarında topografi. 18.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 25-30 Ekim, Antalya, Bildiriler, PB/18 (2001)

E4. Dursun M, Kılınç N, Yılmaz Ş, Canoruç F, Göral V, Tuzcu A. Helicobacter pylori tanısı için midenin hangi bölgesinden biyopsi alınmalıdır? 18.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 25-30 Ekim, Antalya, Bildiriler, PL/15 (2001)

E5. Dursun M,Yılmaz Ş, Tuzcu A, Canoruç F, Ayyıldız O. Propylthiouracile bağlı ciddi karaciğer hasarı. 19.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 1-6 Ekim, Antalya, Bildiriler, PB1/2 (2002)

E6. Dursun M,Yılmaz Ş, Ayyıldız O, Canoruç F, Işıkdoğan A. Amiloidoz ve spontan hepatik subkapsüler hematom. 19.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 1-6 Ekim, Antalya, Bildiriler, PB1/3 (2002)

E7. Dursun M,Yılmaz Ş, Canoruç F, Canoruç N, Batun S. Assidik sıvı hücre sayımında otomatik yöntem yeterince güvenilir bir seçenek midir? 19.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 1-6 Ekim, Antalya, Bildiriler, PB1/4 (2002)

E8. Dursun M, Tuzcu A, Yılmaz Ş, Canoruç F, Bahçeci M, Canoruç N. Helicobacter pylori ve insülin rezistansı. 19.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 1-6 Ekim, Antalya, Bildiriler, PB4/1 (2002)

E9. Dursun M,Yılmaz Ş, Canoruç F, Bilici A. Blue Rubber Bleb Nevus Sendrom. 19.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 1-6 Ekim, Antalya, Bildiriler, PB6/1 (2002)

E10. Dursun M,Yılmaz Ş, Canoruç F, Yükselen V. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne son 10 yılda üst gastrointestinal sistem kanaması nedeniyle yatırılan hastaların toplu analizi:1242 olgu. 19.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 1-6 Ekim, Antalya, Bildiriler, PB6/2 (2002)

E11. Kandiya S, Tuzcu A, Dursun M, Canoruç F, Yılmaz Ş, Bahçeci M. Diabetik gastroparezinin tanısında ultrasonografinin yeri. 19.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 1-6 Ekim, Antalya, Bildiriler, PB9/2 (2002)

E12. Dursun M,Yılmaz Ş, Canoruç F. Eozinofilik gastroenterit. 19.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 1-6 Ekim, Antalya, Bildiriler, PB9/5 (2002)

E13. Yılmaz Ş, Dursun M, Ertem M, Turhanoğlu A, Saka G, Canoruç F. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde İrritable Barsak Sendromunun Epidemiyolojik Özellikleri: Tabakalı randomize, toplum bazlı bir çalışma. 20.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 30 Eylül-5 Ekim, Antalya, Bildiriler, SB00/6 (2003)

E14. Dursun M, Yılmaz Ş, Canoruç F, Acemoğlu H.Karaciğer sirozundaki artmış kolelitiyazis sıklığında hepatit B virüsünün rolu : vaka kontrollu  sonografik bir çalışma. 20.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 30 Eylül-5 Ekim, Antalya, Bildiriler, PB.05/2 (2003)

E15. Dursun M,Ertem M, Özekinci T, Saka G, Yılmaz Ş, Canoruç F, Tüzün Y, Yakut M, Gökalp D, Şimşek Z. Hepatitis B seroprevalence and risk factors in adult population of Southeast Anatolia: Community based study. 20.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 30 Eylül-5 Ekim, Antalya, Bildiriler, PB06/9 (2003)

E16. Dursun M, Özekinci T, Ertem M, Saka G, Yılmaz Ş, Canoruç F, Çelenk S, Çelik M, Paşa S, Aydın K. Prevalence of Hepatitis C in Southeast Region of Anatolia: Community based study. 20.Ulusal Gastroenteroloji Haftası. 30 Eylül-5 Ekim, Antalya, Bildiriler, PB06/10 (2003)

E17:Şerif Yılmaz, Mehmet Dursun, Fikri Canoruç,Veysel Kıdır, Remzi Beştaş.Arias Sendromlu İki Olguda Fenofibrat Tedavisi. 21.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 31 Ağustos-5 Eylül, Antalya, Bildiriler, PB.12/135, (2004)

E18:Şerif Yılmaz, Mehmet Dursun, Fikri Canoruç, Alparslan Tuzcu, Mithat Bahçeci, Ergün Parmaksız.Hipertrigliseridemi Nedenli Akut Pankreatit Tedavisinde Heparin Ve İnsülin Rejimi Uygulanan Bir Olgu. 21.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 31 Ağustos-5 Eylül, Antalya, Bildiriler, PB.01/14, (2004)

E19:Şerif Yılmaz, Mehmet Dursun, Fikri Canoruç. Bir Akut Herpes Simplex Virüs Hepatiti Olgusu. 21.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 31 Ağustos-5 Eylül, Antalya, Bildiriler, PB.12/160, (2004)

E20:Şerif Yılmaz, Mehmet Dursun, Fikri Canoruç, Abdurrahman Işıkdoğan, M.Ali Kaplan.Pankreasın Metastatik Endokrin Tümörü Olan Bir Olgu. 21.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 31 Ağustos-5 Eylül, Antalya, Bildiriler, PB.01/15, (2004)

E21:Şerif Yılmaz, Mehmet Dursun, Refik Ülkü, Ayşe Yıldırım, Murat Akkuş, Hatice Akay. Krikofaringeal Disfonksiyon Tanılı Transfer Disfajili Bir Olgu. 21.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 31 Ağustos-5 Eylül, Antalya, Bildiriler, PB.07/29, (2004)

E22:Şerif Yılmaz, Mehmet Dursun, Aziz Karabulut, Fikri Canoruç, Remzi Beştaş, Hatice Akay. İdiyopatik portal hipertansiyonlu bir olguda Hepatopulmoner sendrom. 21.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 31 Ağustos-5 Eylül, Antalya, Bildiriler, PB.13/37, (2004)

E23:Şerif Yılmaz, Mehmet Dursun, Fikri Canoruç, Semir Paşa. Gastrik Karsinoid Tümörlü Bir Olgu. 21.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 31 Ağustos-5 Eylül, Antalya, Bildiriler, PB.08/78, (2004)

E24: Orhan Ayyıldız, Sabri Batun, Şerif Yılmaz, Kendal Yalçın, Mehmet Dursun, Filiz Ayata, Özcan Özdemir, Ekrem Müftüoğlu. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Seçilmiş Olgularda Hemokromatozis C282Y, H63D ve S65C Gen Mutasyonları. 21.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 31 Ağustos-5 Eylül, Antalya, Bildiriler, PB.06/6, (2004)

E25:Ebru Kale, Naime Canoruç, Şerif Yılmaz, Mehmet Dursun, Sabri Batun, Abdurrahman Kaplan. Helicobacter pylori-Pozitif Gastritlerdeki Telomeraz Aktivitesi. 22.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 30 Ağustos-4 Eylül, Malatya, Bildiriler, SB.01/2, (2005)

E26: Şerif Yılmaz, Kadim Bayan, Mehmet Dursun, Fikri Canoruç. Benign Rekürrent İntrahepatik Kolestaz Tanılı Bir Olgu. 22.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 30 Ağustos-4 Eylül, Malatya, Bildiriler, PB.02/7, (2005)

E27: Kadim BAYAN, Şerif YILMAZ, Mehmet DURSUN, Fikri CANORUÇ. Dubin-Johnson Sendromlu Bir Olgu. 22.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 30 Ağustos-4 Eylül, Malatya, Bildiriler, PB.02/8, (2005)

E28: Ramazan DANIŞ, Şehmus ÖZMEN, Şerif YILMAZ, Orhan YAZANEL. Erişkin Nefrotik Sendromlu İki Olguda Spontan Bakteriyel Peritonit.22.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 30 Ağustos-4 Eylül, Malatya, Bildiriler, PB.02/9, (2005)

29: Şehmus ÖZMEN, Mehmet DURSUN, Şerif YILMAZ, Cihan ÖZMEN, Fikri CANORUÇ. Spontan Bakteriyel Peritonit Tedavisinde Günlük 2 Ve 4 Gram Sefotaksim Tedavilerinin Prospektif Ve Randomize Bir Çalışmayla Karşılaştırılması. 22.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 30 Ağustos-4 Eylül, Malatya, Bildiriler, PB.02/10, (2005)

E30: Şerif Yılmaz, Kadim Bayan, Mehmet Dursun, Fikri Canoruç. Kronik Delta Hepatitli Olgularımızda Uzun Süreli Yüksek Doz İnterferon Tedavisi Sonuçları. 22.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 30 Ağustos-4 Eylül, Malatya, Bildiriler, PB.02/19, (2005)

E31: Şerif YILMAZ, Kadim BAYAN,  Mehmet DURSUN, Fikri CANORUÇ. Akalazya Tanılı Bir Hasta: Alışılmadık Bir Cerrahi Prosedür Ve Alışılmadık Görüntü. 22.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 30 Ağustos-4 Eylül, Malatya, Bildiriler, PB.04/2, (2005)

E32: Şerif YILMAZ, Kadim BAYAN, Mehmet DURSUN, Fikri CANORUÇ. Kronik İshalden, İmmün Yetmezlik Tanısına: İntestinal Noduler Lenfoid Hiperplazinin Eşlik Ettiği Bir Common Variable İmmün Yetmezlik Olgusu. 22.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 30 Ağustos-4 Eylül, Malatya, Bildiriler, PB.04/3 (2005)

E33: Şerif YILMAZ, Mehmet DURSUN, Fikri CANORUÇ, Kadim BAYAN, Hüseyin BÜYÜKBAYRAM. Akciğerin Küçük Hücreli Kanseri Nedenli Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması. 22.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 30 Ağustos-4 Eylül, Malatya, Bildiriler, PB.04/4 (2005)

E34: Şerif YILMAZ, Kadim BAYAN, Mehmet DURSUN. Wilson sirozlu bir hastada gastrik outlet stenoz: sorumlu çinko toksisitesi mi? 22.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 30 Ağustos-4 Eylül, Malatya, Bildiriler, PB.04/5 (2005)

E35: Dursun M, Yılmaz Ş, Bayan K, Canoruç F. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinin İlk ERCP Olgularının Analizi. 22.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 30 Ağustos-4 Eylül, Malatya, Bildiriler, PB.04/9 (2005)

E36:Kılıç M, Dursun M, Yılmaz Ş, Bayan K, Canoruç F. Sedasyonlu Ve Sedasyonsuz Rutin Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Sırasındaki Oksijen Saturasyonu Değişiklikleri Ve Etkili Faktörler. 22.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 30 Ağustos-4 Eylül, Malatya, Bildiriler, PB.04/12 (2005)

E37: Kadim Bayan, Şerif Yılmaz, Yekta Tüzün, Alper Can, Hüseyin Büyükbayram

Nadir bir hastalık: Özofagusun granuler-hücreli tümörü ve endoskopik tedavisi. 23.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 4-7 Kasım, İstanbul, Bildiriler, PB.01/1 (2006)

E38:Yekta Tüzün, Şerif Yılmaz, Kadim Bayan, Mehmet Dursun, Tuncer Özekinci.

Klaritromisine primer ve sekonder Helicobacter pylori direnci prevelansı ve katkıda bulunan olası faktörler: Güneydoğu Anadolu’dan veriler. 23.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 4-7 Kasım, İstanbul, Bildiriler, PB.02/1 (2006)

E39: Şerif Yılmaz, Kadim Bayan, Mehmet Dursun, Nihal Kılınç, Yekta Tüzün, Ramazan Danış, Fikri Canoruç, Meliksah Ertem. Aspirin/NSAİİ kaynaklı üst gastrointestinal sistem kanamalarında standart intravenöz proton pompası inhibitörü protokoluna misoprostol eklenmesinin klinik sonuçlara katkısı var mı? Randomize prospektif bir çalışma. 23.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 4-7 Kasım, İstanbul, Bildiriler, PB.02/2 (2006)

E40: Şerif Yılmaz, Kadim Bayan, Yekta Tüzün, Fikri Canoruç. Kolonoskopik lezyonlar ve histopatolojik sonuçları: 322 hastanın değerlendirmesi. 23.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 4-7 Kasım, İstanbul, Bildiriler, PB.05/2 (2006)

E41: Şerif Yılmaz, Kadim Bayan, Yekta Tüzün, Sabri Batun, Abdullah Altıntaş. İnflatuvar barsak hastalığında on iki trombofilik mutasyon ve ilişkili parametrelerin ayrıntılı analizi. 23.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 4-7 Kasım, İstanbul, Bildiriler, PB.05/3 (2006)

E42: Şerif Yılmaz, Kadim Bayan, Mehmet Dursun, Fikri Canoruç, Semir Paşa, Günay Saka

Kronik hepatit B tedavisinde uzun süreli konvansiyonel interferon alfa ve lamivudine kombinasyonuna ait veriler. 23.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 4-7 Kasım, İstanbul, Bildiriler, PB.09/1 (2006)

E43: Şerif Yılmaz, Kadim Bayan, Yekta Tüzün, Mehmet Dursun, Abdurrahman Kaplan, Şehmus Özmen, Fikri Canoruç, Zeki Akkuş. Kronik viral hepatitte histolojik bulguların yerini almak: Fibrozis yerine hiyaluronik asit, nekroinflamasyon yerine high sensitive C-reaktif protein. 23.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 4-7 Kasım, İstanbul, Bildiriler, PB.09/2 (2006)

E44: Şerif Yılmaz, Kadim Bayan, Yekta Tüzün, Mehmet Dursun, Gülşen Yılmaz, Aslan Bilici. Duodenojejunal intussepsiyon ve obscure gastrointestinal kanama nedeni olarak

pilorik dev Brunner gland hamartomu. 23.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 4-7 Kasım, İstanbul, Bildiriler, PB.14/7 (2006)

E45: Şerif Yılmaz, Kadim Bayan, Yekta Tüzün. Güneydoğu Anadolu’da yaşayan erişkin karaciğer sirozu hastalarının epidemiyolojik ve klinik özellikleri: 505 olguda HBV’nin öncü rolü. 23.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 4-7 Kasım, İstanbul, Bildiriler, PB.14/9 (2006)

E46. Şerif Yılmaz. Azathioprine İlişkili Akut Pankreatit: Bir Olgu Sunumu. 30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası PB, Antalya (2013)

E47. Şerif Yılmaz.Akut kolanjitli hastada biliyer stent ile karisan siradisi ERCP görüntüsü.30. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, PB, Antalya (2013)

E48. Şerif YILMAZ, Mehmet Dursun, Kadim Bayan, Yekta Tüzün. Olağan Dışı Aminotransferaz Yüksekliği ile Seyreden Steatohepatit Olgusu. 31. Ulusal Gastroenteroloji Haftası PB, Antalya (2014)

E49. Şerif YILMAZ, Hasan YILDIZ, Mehmet Dursun. Midede psödotümör görünümü olan genç hastada Helicobacter pylori gastriti ile ilişkili Henoch-Schonlein purpurası. 31. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, PB, Antalya (2014)

E50. Şerif YILMAZ, Mehmet DURSUN, Kadim BAYAN. EUS: PANKREATİK KİTLEDEN SPLENİK ARTER ANEVRİZMASINA YOLCULUK 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, PB, Antalya (2017)

E51. Şerif YILMAZ. AKUT HEMORAJİK GASTRİT TABLOSUNDAN PANKREAS KANSERİ TANISINA 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, PB, Antalya (2017)

E52. Şerif YILMAZ, Kadim BAYAN, Ahmet Yekta TÜZÜN. PRİMER BULGUSU TOKSİK MEGAKOLON OLAN CROHN HASTASI 34. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, PB, Antalya (2017)

F. HAKEMSİZ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

F1. Dursun M, Yılmaz Ş. Helicobacter pylori enfeksiyonu. Galenos, 7 (76), 9-14 (2003)

F2. Şerif Yılmaz,Mehmet Dursun,Fikri Canoruç. Özofagus striktürlerinin  palyasyonunda stentleme yönteminin yeri. Güncel gastroenteroloji Dergisi. (2), 113-119, (2005)

F3. Şerif Yılmaz, Kadim Bayan, Mehmet Dursun.Irritable Barsak Sendromu.Doktor Dergisi 27, 60-62, (2005)

F4. Şerif Yılmaz, Kadim Bayan, Mehmet Dursun.Proton pompa inhibitörleri.Galenos 8 (105), 23-28, (2005)

F5: Şerif YILMAZ, Kadim BAYAN, Mehmet DURSUN. Wilson Hastalığı. Güncel Gastroenteroloji 10 (1), 64-67, (2006)

G. ATIFLAR (ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYINLANMIŞ KİTAPLARDA YAYINLANAN):

G1.Yilmaz S, Bayan K, Tuzun Y, Batun S, Altintas A. A comprehensive analysis of 12 thrombophilic mutations and related parameters in patients with inflammatory bowel disease: data from Turkey. J Thromb Thrombolysis. Dec;22(3):205-212. (2006): ATIF: 14

G2. Yilmaz S, Dursun M, Canoruc F, Bayan K, Buyukbayram H. Upper gastrointestinal bleeding caused by small-cell lung cancer: a case report.Dig Dis Sci. Apr;51(4):788-90. (2006): ATIF: 5

G3. Yilmaz S, Bayan K, Tuzun Y, Dursun M, Canoruc F. A head to head comparison of oral vs intravenous omeprazole for patients with bleeding peptic ulcers with a clean base, flat spots and adherent clots.World J Gastroenterol. Dec 28;12(48):7837-43. (2006): ATIF: 13

G4. Yilmaz S, Bayan K, Dursun M, Canoruc F, Kilinc N, Tuzun Y, Danis R, Ertem M. Does Adding Misoprostol to Standard Intravenous Proton Pump Inhibitor Protocol

Improve the Outcome of Aspirin/NSAID-Induced Upper Gastrointestinal Bleeding? : A Randomized Prospective Study.Dig Dis Sci. Jan;52(1):110-118. (2007): ATIF: 7

G5.Bayan K, Tüzün Y, Yilmaz S, Canoruc N, Dursun M. Analysis of inherited thrombophilic mutations and natural anticoagulant deficiency in patients with idiopathic portal hypertension. J Thromb Thrombolysis. Jul;28(1):57-62. (2009): ATIF: 10

G6.Bayan K, Tüzün Y, Yilmaz S, Dursun M, Canoruc F.Clarifying the relationship between ABO/Rhesus blood group antigens and upper gastrointestinal bleeding.Dig Dis Sci. May;54(5):1029-34. (2009): ATIF: 7

ÖDÜLLER:

1.Nonvarisiyel kanamalar Kategorisi Poster Birincilik Ödülü ID: 31

‘’Aspirin/NSAİİ kaynaklı üst gastrointestinal sistem kanamalarında standart intravenöz proton pompası inhibitörü protokoluna misoprostol eklenmesinin klinik sonuçlara katkısı var mı? Randomize prospektif bir çalışma’’. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 4-7 Kasım 2006, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi sarayı İSTANBUL.

2. Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği’nin düzenlediği 6. Ulusal Hepatoloji Kongresi’nde ‘’Bilimsel Yayınları Teşvik ikincilik ödülü: Replacement of hystological findings: serum hyaluronic acid for fibrosis, high sensitive c-reactive protein for necroinflamation in chronic viral hepatitis. 2007. İSTANBUL.

3. Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü (Katılımcı). ‘’Gastroözofageal Reflü Hastalığında Endoskopik Bulgular; GÖRHEN Çalışma Gurubu.Çok Merkezli Ulusal Çalışma’’.25. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 2008, ADANA.

100 Bin +

Üzerinde endoskopik işlem tecrübesi