Hepatit - Siroz

Kronik Hepatitler karaciğer sirozunun en önemli nedenleridir. Siroz, çeşitli nedenlere dâhil kronik karaciğer hastalıklarının ilerleyici bir sonucu olarak normal karaciğer hücrelerinin tahrip olup bağ dokusu ile yer değiştirdiği kronik ilerleyici bir karaciğer hastalığıdır. Karaciğer kanserlerinin önemli bir kısmı karaciğer sirozu zemininde gelişir ve önemli ölüm nedenlerindendir.

Tüm dünyada önemli bir hastalık ve ölüm nedeni olan sirozda ülkemiz şartlarında en sık etken, kronik hepatit B, C virüs enfeksiyonları ve Alkol tüketimidir. Diğer siroz nedenleri arasında yağlı karaciğer hastalığı, safra yolları kronik hastalıkları, otoimmün karaciğer hastalıkları, metabolik hastalıklar ve bazı ilaçlar yer almaktadır. Bu alanda üç yıllık bir emeğin sonunda editörlüğünü yaptığım ve ülkeden çok sayıda akademisyenin katkılarını aldığım ‘Her Yönüyle Siroz’ adlı kitabım yayınlandı. Kitap siroza dair tüm ayrıntıları içermekte olan oldukça kapsamlı bir eser olarak özellikle akademik dünyaya sunuldu.

Karaciğer sirozuna giden kronik hepatitlerin tanı, takip ve tedavisinde yeterli teknik alt yapıya kavuşan hastanemizde karaciğer biyopsisi dâhil her tür girişim yapılmakta ve hastalara akademik katkı sunulmaktadır. Bilindiğinin aksine hepatit B, C, alkolik hepatit gibi hastalıkların tedavisi vardır ve en yeni tedavi seçenekleri uygulama alanındadır. Yeni antiviral ilaçlar ciddi umut ışığı olmuş, bu sayede siroza gidiş önemli oranda azaltılmıştır. Hepatit taşıyıcısı olduğunu bilen hastaların mutlaka altı ayda bir işin uzmanına başvurması ve doğru takip hizmeti alması gerekmektedir.

Sorunuz mu var?

Hemen Whatsapp yazın.

Bilgi mi almak istiyorsunuz?

Hemen şimdi arayın.